Kartor och släktforskning

Ett exempel på en kartbild. Ancestry har tusentals kartbilder du kan granska.

Kartsamlingen innehåller kartor från USA. Följande text kan hjälpa dig att:

Kartor är en oersättlig del av släktforskningen, särskilt om du bort långt från den plats som du forskar om. För att vara riktigt användbara för släktforskning bör alla kartor visa de geografiska och/eller politiska gränser som existerade då de släktingar du forskar om levde där. USA:s gränser har hela tiden ändrats sedan koloniseringen av östkusten. Vermont tillhörde exempelvis New York en gång i tiden.

Länvar ofta stora till att börja med och delades sedan, ibland flera gånger, i takt med att befolkningen växte.. Dina förfäder kan ha bott på samma farm i två hundra år men registren över dem kan finnas i fem olika län på grund av att gränserna har ändrats. Kartor från olika tidsperioder kan hjälpa dig att hitta de gränserna.

Tillgängliga kartor

Kartsamlingen innehåller en mängd historiska kartor som kan hjälpa dig med dina efterforskningar. Du kan hitta kartor som föreställer:

  • USA:s stats-, territorial-, län- och stadsgränser
  • USA:s befolkningsförändringar och flyttningsrörelser
  • Utbredningen av olika kyrkor i USA
  • Indianreservat
  • Etniska befolkningar i USA
  • Fältslag under amerikanska frihetskriget och inbördeskriget
Ett exempel på en kartbild. Ancestry har tusentals kartbilder du kan granska.
Tips för sökning i kartsamlingen
Du kan söka i kartsamlingen på flera olika sätt. Sök kartor över en bestämd plats genom att ange land, stat, provins och stad eller län i anvisade fält. Använd rullgardinsmenyn för att söka enligt karta. Eller, för att söka i kartan utifrån ett bestämt ämne, skriv ett nyckelord (t.ex. amerikanska frihetskriget). Begränsa din sökning genom att ange ett intervall i årtalsrutorna.
Utvalda kartor: