Källinformation

Ancestry.com. Utvalda naturaliseringsregister för USA – originaldokument, 1790–1974 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009.
Originaldata:
 • Record of Admissions to Citizenship, District of South Carolina, 1790-1906; (National Archives Microfilm Publication M1183, 1 roll); Records of District Courts of the United States, Record Group 21; National Archives, Washington, D.C.
 • Naturalization Records Created by the U.S. District Court in Colorado, 1877-1952; (National Archives Microfilm Publication M1192, 79 rolls); Records of District Courts of the United States, Record Group 21; National Archives, Washington, D.C.
 • Naturalization Petitions for the Eastern District of Pennsylvania; (National Archives Microfilm Publication M1522, 369 rolls); Records of District Courts of the United States, Record Group 21; National Archives, Washington, D.C.

View Full Source Citation.

 Utvalda naturaliseringsregister för USA – originaldokument, 1790–1974

Det första en immigrant måste göra för att få amerikanskt medborgarskap var att fylla i en Declaration of Intention(Avsiktsförklaring). Dessa dokument kallas även "First Papers" eftersom det var det första formuläret som måste fyllas i i samband med naturaliseringsprocessen. Dessa dokument fylldes vanligtvis i ganska snart efter ankomsten till USA. Lagstiftningen var i vissa fall så utformad att det fanns grupper som under vissa tider var undantagna från detta.

När immigranten hade fyllt i formulären och uppfyllt bosättningsvillkoren (vanligtvis fem år), kunde han/hon skicka in sin Petition for Naturalization (Begäran om naturalisering). Denna begäran kallas Second(Andra) eller Final Papers (Slutdokumenten) eftersom det är det andra och sista dokumentet som måste fyllas i i naturaliseringsprocessen.

Immigranterna fick även svära en naturaliseringsed eller en tro- och huldhetsed. En kopia av denna ed har ofta sparats tillsammans med de övriga dokumenten. När en immigrant hade uppfyllt alla krav för medborgarskap utfärdades ett certificate of naturalization (intyg om naturalisering). Många av dessa dokument finns bevarade i de domstolar där de upprättades.

Andra typer av naturaliseringsdokument är naturalization certificate stubs (talonger för naturaliseringsintyg) och certificates of arrival (ankomstintyg). Här nedan finns mer information om dessa dokument.

Många immigranter tog ut sina First Papers (första naturaliseringshandling) så snart de anlände till USA, oberoende av i vilket county och i vilken delstat de befann sig. De skickade sedan in sina Second Papers (andra naturaliseringshandling) från den plats där de bosatt sig.

Detta finns i databasen:

Den här databasen innehåller bilder på originaldokument ur naturaliseringsregister (främst uppgifter om bakgrund ("declarations") och ansökan ("petition")) från olika federala domstolar och tingsrätter. Denna databas innehåller framför allt uppgifter om följande:

Kalifornien:

 • Naturaliseringsregister från federala domstolar i södra Kalifornien, Central Division (Los Angeles), 1887–1940 (NARA:s samling M1524)


 • Naturaliseringsregister från överdomstolen i San Diego, Kalifornien, 1883–1958 (NARA:s samling M1613)


 • Naturaliseringsregister från överdomstolen i Los Angeles, Kalifornien, 1876–1915 (NARA:s samling M1614)


Colorado:

 • Naturaliseringsregister från den federala domstolen i Colorado, 1877–1952 (NARA:s samling M1192)


Louisiana:

 • Ansökningar om naturalisering från den federala domstolen i New Orleans, 1838–1861 (NARA:s samling P2233)


Maryland:

 • Ansökningar om naturalisering från den federala domstolen i Maryland, 1906–1930 ((NARA:s samling M1640)


Montana:

 • Naturaliseringsregister från den federala domstolen i Montana, 1891–1929 ((NARA:s samling M1538)


New York:

 • Ansökningar om naturalisering från den federala domstolen i södra New York, 1897–1944 ((NARA:s samling M1972)


Oregon:

 • Naturaliseringsregister från den federala domstolen i Oregon, 1859–1941 ((NARA:s samling M1540)


Pennsylvania:

 • Ansökningar om naturalisering från östra Pennsylvania (NARA:s samling M1522)


 • Ansökningar om naturalisering från den federala domstolen, 1820–1930 och tingsrätter, 1820–1911, för västra Pennsylvania (NARA:s samling M1537)


South Carolina:

 • Register över beviljat medborgarskap från South Carolina, 1790–1906 (NARA:s samling M1183)


Sydöstra USA:

 • Naturaliseringsregister från federala domstolar i sydvästra USA, 1790–1958. Uppgifterna är hämtade från Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina, South Carolina och Tennessee (NARA:s samling M1547)


Virginia:

 • Ansökningar om naturalisering från den federala domstolen i västra Virginia (Charlottesville), 1910–1929 ((NARA:s samling M1646)


 • Ansökningar om naturalisering från den federala domstolen i västra Virginia (Alexandria), 1909–1920 ((NARA:s samling M1648)


Washington:

 • Naturaliseringsregister från överdomstolen för King, Pierce, Thurston och Snohomish, Washington, 1850–1974 (NARA:s samling M1543)


Information som finns i registren:

Hur mycket information som finns i varje naturaliseringsdokument varierar mellan olika tider och platser.

Vanligtvis innehåller naturaliseringsdokumenten före 1906 mycket få uppgifter av biografiskt eller genealogiskt värde. I avsaknad av standardiserade formulär skapade domstolar på olika nivåer i hela landet egna naturaliseringsdokument som skiljde sig mycket åt. Det finns emellertid undantag och det kan vara värt att söka bland naturaliseringsdokumenten från tiden före 1906.

Dokument som skapats efter 1906 innehåller ofta en betydande mängd genealogisk information och det kan ofta vara värt att söka bland dem.

Vill du lära dig mer?

Mycket av informationen här är hämtad från:

Lorretto D. Szucs, They Became American: Finding Naturalization Records and Ethnic Origins, (Salt Lake City, UT: Ancestry, Inc., 1998).

Läs boken om du vill lära dig mer om naturaliseringsdokument och hur du söker i dem.

Liknande databaser:

Amerikanska naturaliseringsregister, 1794–1995

Amerikanska naturaliseringsregister, 1791–1992 (World Archives Project)

Amerikanska naturaliseringsregister – originaldokument, 1795–1972