1–50 av 119 492 resultat

Du får bättre resultat om du lägger till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall eller Plats, även en gissning kan vara till stor hjälp. Redigera din sökning eller lär dig mera.

Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Nils Jacob Anjou (1781-1851)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Nils Jacob Anjou (1781-1851)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: Norrköpings-Hedvig-AI-20-1864-1869-Bild-26-sid-15
Kategori: Dokument
Bifogad till: Sven Johan Anjou (1797-1875)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: 500658_262467o70fsc522v768b4c
Kategori: Övrigt
Bifogad till: Gerda Wilhelmina Anjou (1867-1948)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Cathrina Gustafva (Gustava*)) Fries f.Anjou (1844-1927)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: Belgisk Vallonskjöld
Kategori: Övrigt
Bifogad till: Philip Anjou (1695-1759)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Lars Anton Anjou (1803-1884)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: Loftahammar-AI-9-1837-1841-Bild-335-sid-328
Kategori: Dokument
Bifogad till: Otto Viktor Anjou (1841-1927)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Frans Anjou (1650-1724)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Jacob Nicolasson Colanse Anjou (1652-1692)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: Norrköpings-Hedvig-AI-24-1875-1880-Bild-92-sid-81
Kategori: Dokument
Bifogad till: Sven Johan Anjou (1797-1875)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Gustaf Philip Filip Anjou (1821-1882)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Klas Abraham (Claes) Anjou (1831-1916)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Katarina Gustafva Anjou (1844-1927)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Katarina Gustafva Anjou (1844-1927)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: 502860_61704054b7jfiee0x4555c
Kategori: Övrigt
Bifogad till: Karl Jacob Jakob (Carl Anjou (1846-1919)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Karl Jacob Jakob (Carl Anjou (1846-1919)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: P141_196_261
Kategori: Övrigt
Bifogad till: Klas Oskar Anjou (1858-1905)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Lars Anton Anjou (1803-1884)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: 500311_4912716567a9nad4cv3ke8
Kategori: Övrigt
Bifogad till: Klas Abraham (Claes) Anjou (1831-1916)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: oskar anjou grave
Kategori: Gravsten
Bifogad till: Oskar Vilhelm Anjou (1899-1968)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Carl Jacob (Karl Jakob) Anjou (1846-1919)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Oskar Berthold Anjou (1893-1948)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Carl Teodor Nilsson Anjou (1823-1883)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: KnutAnjou1852-1932
Kategori: Porträtt
Bifogad till: Knut Georg Anjou (1852-1932)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: image
Kategori: Övrigt
Bifogad till: Geoffroy "Grisgonelle" Comte d' Anjou
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: Österbybruks kyrka
Kategori: Övrigt
Bifogad till: Katarina Gustafva Anjou (1844-1927)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Klas Oskar Anjou (1858-1905)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Algot Edvard Knut Anjou (föddes 1861)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Klas Abraham (Claes) Anjou (1831-1916)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Johan Anton Anjou (1831-1876)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: karl v anjou grave
Kategori: Gravsten
Bifogad till: Olga Cecilia Maria Anjou (1887-1965)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Nils Jacob Anjou (1781-1851)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Philip Gustaf Anjou (1809-1887)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Klas Oskar Anjou (1858-1905)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Jacob Anjou (1755-1821)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Klas Abraham (Claes) Anjou (1831-1916)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: EmilAndreasAnjou1876-1963
Kategori: Porträtt
Bifogad till: Emil Andreas Anjou (1876-1963)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Anton (Anthoine) Nicolasson Colanse Anjou (föddes 1654)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Frans Anjou (1721-1767)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Jacob Klasson Anjou (1652-1692)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Nils Jacob Anjou (1781-1851)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Sonja Maria Anjou (1910-2004)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Anton (Anthoine) Nicolasson Colanse Anjou (föddes 1654)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: Österby bruks kyrka
Kategori: Övrigt
Bifogad till: Frans Nicolasson Colanse Anjou (avled 1724)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: 500451_720263740q3z045c85xa37
Kategori: Övrigt
Bifogad till: Katarina Gustafva Anjou (1844-1927)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Bild: wak25yin_large
Kategori: Övrigt
Bifogad till: Carl Jacob (Karl Jakob) Anjou (1846-1919)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Oskar Helge Anjou (1885-1963)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Frans Anjou (1650-1724)
Offentliga medlemsfoton och skannade dokument
Bilder

Kategori: Övrigt
Bifogad till: Lars Anton Anjou (1803-1884)