Ancestry

Datasamlingar


Nederländerna Folkräkningar och röstlängder

Nederländerna, index till befolkningsregister, 1850 till nutid (på Holländska) 4 606 064
Nederländerna, folkräkningar och befolkningsregister, 1645-1940 (på Holländska) 2 669 640
Visa andra Folkräkningar och röstlängder-samlingar med Nederländerna. (3)

Nederländerna Böcker om födelse, vigsel och död

Webben: Nederländerna, register för GenealogieOnline-träd, 1000-2015 (på Holländska)Gratis 31 826 564
Nederländerna, avlidna personer, 1795-1965 (på Holländska) 29 904 324
Nederländerna, födelseregister, 1787-1915 (på Holländska) 24 789 242
Nederländerna, vigselregister, 1795-1950 (på Holländska) 22 932 495
Netherlands, Baptism Index, 1569-1879 (på Holländska) 6 849 947
Visa alla Nederländerna Böcker om födelse, vigsel och död (26)

Nederländerna Militära register

Netherlands, Army Service Records, 1807-1929 (på Holländska) 103 682
A sketch of the history of the war in Europe : from its commencement to the treaty of peace between France and Austria (på engelska) 134
Geschiedenis van het regiment Hollandsche Hussaren (på Holländska) 127
Visa andra Militära register-samlingar med Nederländerna. (9)

Nederländerna Emigration och immigration

Nederländerna, index till besättningslistor för Holländska Ostindiska Kompaniet, 1633-1795 (på Holländska) 837 467
Nederländerna, provinsen Limburg, nationalitetsintyg, 1860-1913 (på Holländska) 68 237

Nederländerna Tidningar och tidskrifter

Nederländerna, register till tidningsannonser, 1795-1945 (på Holländska) 5 057 039
Algemeen Nederlandsch familieblad, jrg. 16 (på Holländska) 172
Algemeen Nederlandsch familieblad, jrg. 17 (på Holländska) 153

Nederländerna Bilder

Det finns inga samlingar om Bilder som är unika för Nederländerna.
Visa andra Bilder-samlingar med Nederländerna. (3)

Nederländerna Kataloger och medlemslistor

Het Adresboek der Stad Utrecht : bevattende: naamwijzer van het Rijks-, Provinciaal- en Gemeentebestuur, Instellingen, Maatschappijen, enz. (på Holländska) 207
Visa andra Kataloger och medlemslistor-samlingar med Nederländerna. (3)

Nederländerna Domstol, fastighet, testamente och ekonomiska förhållanden

Nalezing op de nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia (på Holländska) 91
Gravelijke Commissie of beveelboeken (på Holländska) 91
Extract authenticq testament van wijlen d'heer Pieter Huguetan, Heer van Vrijhouven (på Holländska) 8

Nederländerna Referensmaterial och sökhjälpmedel

Het huis-archief van Batinge (på Holländska) 257
Friesche naamlijst (Onomasticon Frisicum) (på Holländska) 244
Oude kerkelijke archieven in Friesland (på Holländska) 199
Woordenboek bevattende Drentsche woorden en spreekwijzen A-G (på Holländska) 70
Notarieele protocollen van 1597 tot 1811, opgenomen in het Archiefdepot der gemeente 's-Gravenhage (på Holländska) 41
Visa andra Referensmaterial och sökhjälpmedel-samlingar med Nederländerna. (10)

Nederländerna Kartor, atlaser och geografiska namnregister

Aardrijkskundig woordenboek van Nederland (på Holländska) 788
Historische atlas, ten gebruike bij het onderwijs in Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis (på Holländska) 53
Visa andra Kartor, atlaser och geografiska namnregister-samlingar med Nederländerna. (3)

Nederländerna Berättelser, minnen och historier

Nederländerna, holländska polisens listor över utlänningar, 1930-1954 (på engelska)Gratis 2 997
Litauen, information om judar räddade genom passhandlingar från den japanske diplomaten Chiune Sugihara, 1940 (på engelska)Gratis 2 140
William Penn and the Dutch Quaker Migration to Pennsylvania (på engelska) 455
Genealogical record of the Le Van family : descendants of Daniel LeVan and Marie Beau (Huguenots), natives of Picardy, France, (på engelska)Gratis 356
De Nederlandsche Ambassade-Kapel to Parijs : kerkhistoriesche studie, 1614-1893 (på Holländska) 350
Visa alla Nederländerna Berättelser, minnen och historier (73)